อุบลราชธานี Codes postaux en Ubon Ratchathani, date et heure en Ubon Ratchathani


Districts
บุณฑริก (Buntharik, Ubon Ratchathani)
เดชอุดม (Det Udom, Ubon Ratchathani)
ดอนมดแดง (Don Mot Daeng, Ubon Ratchathani)
เขมราฐ (Khemarat, Ubon Ratchathani)
โขงเจียม (Khong Chiam, Ubon Ratchathani)
เขื่องใน (Khueang Nai, Ubon Ratchathani)
กุดข้าวปุ้น (Kut Khaopun, Ubon Ratchathani)
เหล่าเสือโก้ก (Lao Suea Kok, Ubon Ratchathani)
ม่วงสามสิบ (Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani)
เมืองอุบลราชธานี (Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani)
นาจะหลวย (Na Chaluai, Ubon Ratchathani)
นาตาล (Na Tan, Ubon Ratchathani)
นาเยีย (Na Yia, Ubon Ratchathani)
น้ำขุ่น (Nam Khun, Ubon Ratchathani)
น้ำยืน (Nam Yuen, Ubon Ratchathani)
พิบูลมังสาหาร (Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani)
โพธิ์ไทร (Pho Sai, Ubon Ratchathani)
สำโรง (Samrong, Ubon Ratchathani)
สว่างวีระวงศ์ (Sawang Wirawong, Ubon Ratchathani)
ศรีเมืองใหม่ (Si Mueang Mai, Ubon Ratchathani)
สิรินธร (Sirindhorn, Ubon Ratchathani)
ตาลสุม (Tan Sum, Ubon Ratchathani)
ทุ่งศรีอุดม (Thung Si Udom, Ubon Ratchathani)
ตระการพืชผล (Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani)
วารินชำราบ (Warin Chamrap, Ubon Ratchathani)